Díky naší schopnosti stavět domy přímo v naší dílně a následně je převážet na místo určení, jsme se přirozeně rozhodli rozšířit naši výrobu o modulární domy.  Váš dům bude postaven z mobilních jednotek, které následně složíme přímo na vašem pozemku do kompletního domu během jediného dne. Během jediného dne dokončíme spoje v místech přechodu mezi moduly, fasádu, případně střechu a provedeme pozemní práce kolem domu. Abychom vám usnadnili výběr, nabízíme několik základních modulárních řešení, která jsme již úspěšně realizovali.

Modulární výstavba

VÝHODY NAŠICH MODULÁRNÍCH DOMŮ

Modulární domy jsou jako LEGO pro dospělé

  • Na vašem pozemku se nic neděje celá stavba probíhá u nás ve výrobě
  • Aktuálně jsme výrazně rozšířili výrobu takže dům může být hotový dřív než vyřídíte stavební povolení
  • Garantujeme kvalitu našich materiálů a provedení dáváme 20 letou záruku
  • Naše mobilní modulární stavby jsme schopni realizovat již od 36000 kč za m2
  • Je trvanlivá, garantujeme stejnou životnost jako u zděné stavby
  • Není nutné realizovat základovou desku, modulární dům lze umístit na vruty
  • Vždy používáme systém monitoringu Moister Guard
  • Můžete kdykoli navštívit, jak naši výrobu, tak některý ze vzorových domu nebo showroom
  • Od podpisu rezervační smlouvy je cena fixovaná a nezmění se ani v dnešních turbulentních cenách

Modulární výstavba vychází z jednoduchého principu, kterým jsme se všichni jako děti zabavovali s

LEGO stavebnicemi. Spojovali jsme základní kostky tak, aby vznikly složitější a větší struktury. Tento koncept je základem naší modulární výstavby. Díky jednoduchým základním modulům jsme schopni vytvořit komplexní sestavy, které splňují požadovanou velikost a kompozici. Moduly se mohou dotýkat a vzájemně překrývat, což nám umožňuje dosáhnout různých konfigurací.

Naše jednotlivé moduly jsou vyrobeny u nás v kontrolovaném prostředí naší výrobní haly, kde zajišťujeme optimální kvalitu a podmínky pro vznik každého modulu. Díky tomu odpadá zbytečný čas spojený se stěhováním dělníků při stavbě tradičních dřevěných domů přímo na váš pozemek.

Hlavním přínosem modulární výstavby je eliminace vlivu nepříznivého počasí, které nejen zpomaluje stavební proces, ale také ho prodlužuje. Modulární výstavba je tak výsledně přesnější, rychlejší a ekonomicky výhodnější než klasická výstavba. Navíc se vyhnete hluku, nepořádku a neustálému ruchu na vašem pozemku.

Jsme přesvědčeni, že modulární výstavba přináší mnoho výhod pro naše klienty. Můžete se spolehnout na kvalitní a efektivní realizaci vašeho domova bez negativního vlivu počasí a zbytečných obtíží spojených s tradiční stavební metodou.”

Doufám, že tato verze odpovídá vašim požadavkům na profesionální tón pro webové stránky. Pokud máte jakékoli další přání nebo úpravy, dejte mi prosím vědět.

Co se dopravy týče s našimi modulárními domy se nemusíte o nic starat. Přepravujeme je na s

peciálních nízkoprofilových podvalnících, které zvládnou převážet až 13×4,5×4 metrů velké náklady. Každý projekt zahrnuje prohlídku našeho technika (nejčastění mne 🙂 nebo proškoleného obchodního zástupce, což znamená, že již před spustěním celého prjektu na místo máme jistotu, že se modulární dům dostane na pozemek.

Vzhledem k tomu, že se většinou jedná o nadrozměrný náklad, musí dopravce vždy získat speciální povolení pro danou přepravu a  kamion musí doprovázet 2-3 doprovodná vozidla. Jeden modul může vážit až 12 tun, proto je nutné mít k dispozici jeřáb s potřebnou nosností a dosahem (opět je na posouzení na nás). Nechte klidně jeřáb i dopravu na nás, toto je kompletně v naší režii.

Bohužel, spousta výrobců mobilních a modulárních domů tvrdí, že pro tyto objekty není potřeba stavební povolení. Ačkoliv je to částečně pravda, musíme však podotknout i opačnou stranu mince. I když se nejedná o tradiční nemovitost, váš mobilní nebo modulární dům je podle zákona stavebním úřadem brán jako výrobek plnící funkci stavby. Na rozdíl od klasické stavby, která vzniká přímo na staveništi a zůstává tam, výrobek plnící funkci stavby je vyroben v naší výrobně a poté přemístěn na váš pozemek. Bez ohledu na materiál a konstrukci vašeho bydlení je proto nutné minimálně ohlásit tento výrobek stavebnímu úřadu.

Tato problematika spadá pod novelu č. 350/2012 Sb., která mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Definice slova “stavba” byla rozšířena o ustanovení, že se za stavbu považuje i výrobek, který plní funkci stavby. Nezáleží tedy na materiálu a konstrukci vašeho domu, stále je nevyhnutelná návštěva patřičných úřadů. Od roku 2018 už nepomůže ani umístené domu na “podvozek”.

Stavební úřad rozhoduje o možnosti umístění mobilního domu na váš pozemek na základě stavebního zákona. Abyste měli hladký průběh, musíte splnit několik podmínek. Vaše stavba musí:

být v souladu s cíli územního plánování,
být v souladu s charakterem území,
být v souladu s místní infrastrukturou,
být v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů,
být v souladu s požadavky stavebního zákona a provádějících stavebních předpisů,
být v souladu s požadavky na využívané území.

Pro hladký průběh postupujte tak, že podáte patřičnému stavebnímu úřadu žádost o vydání územního souhlasu, která se nazývá “Oznámení o záměru v území”. Součástí této žádosti musí být doložení vlastnictví pozemku nebo jiný doklad prokazující, že “nebudete stavět na cizím” (například nájemní smlouva). Potřebujete také dokumentaci obsahující půdorysné řešení uspořádání objektu a plán s umístěním mobilního / modulárního domu na pozemku (Studie vašeho záměru). Pokud se mobilní dům bude nacházet blíže než dva metry od hranice pozemku, budete potřebovat souhlas vlastníků sousedních pozemků.

Stavební úřad má zákonnou lhůtu 30 dní na vyřízení vaší žádosti. I když nebudeme bránit těm, kteří se rozhodnou postavit mobilní nebo modulární dům “na černo”, nejsme příznivci tohoto postupu a nedoporučujeme jej. Vždy doporučujeme minimálně získat Studii vašeho záměru a provést malý průzkum na stavebním úřadu. Naše zkušenosti naznačují, že každý stavební úřad vykládá problematiku možnosti umístění mobilního nebo modulárního dřevostavby jinak. Variabilita přístupu úředníků ke stejné problematice je až překvapivá proto se vždy vyplatí o realizaci aspoň pokusit.

Doufám, že tato úprava textu odpovídá vašim požadavkům na profesionální tón pro internetové stránky. Pokud máte další přání nebo úpravy, dejte mi prosím vědět.

Realizované modulární domy

Chci podobný modulární dům