zeptejte se na cokoliv

30 minutová odborná konzultace zdarma

Vážení klienti,

v rychle se měnící době, kdy je čas i benzín drahý a online setkání jsou stále více preferovaná, jsme i my rozšířili naše možnosti setkávání. Nyní nabízíme 30minutové online konzultace, kde si můžete snadno zamluvit volný termín v našem kalendáři. Pomocí jednoduchého formuláře nám můžete předem sdělit, jakou problematiku byste chtěli probírat, abychom byli připraveni a vymezený čas využili co nejefektivněji. Během této konzultace, využívající platformu Microsoft Teams, společně vyřešíme vaše otázky a poskytneme odborné rady v oblastech, ve kterých máme hluboké znalosti.

Těšíme se na setkání s vámi!

ing. Karel Spurný